Artbetslöhetsförsäkring

Om den "allmänna" arbetslöshetsförsäkringen

Man brukar säga att kärt barn har många namn. Om nu a-kassan är ett kärt barn tvistar kanke de lärde om. Men ett par namn har den iallafall, a-kassa, arbetslöshetsförsäkring eller arbetslöshetskassa är ett par av dessa. Jag kommer hålla mig till begreppet "a-kassa" i denna artikel som ger dig en övergripande information om vad a-kassa är för något. Så vad är då a-kassa för något? Jo det är som så att a-kassan är en juridisk person som har fått i uppdrag av regeringen att administrera den allmänna arbetslöshetsförsäkring som vi har i Sverige. Eller ja, så allmän är den inte egentligen, för att även om den är subventionerad av staten så är den helt och hållet frivillig. Varje individ väljer alltså själv om denne vill vara med i A-kassan och få arbetslöshetsförsäkringen. Så se det ut i dagsläget men följer man den politiska debatten så lutar det nog åt att arbetslöshetsförsäkringen blir ett obligatorium för varje arbetstagare där försäkrings-premien inbetalas via varje arbetstagares skattesedel. Fördelen med detta är framförallt att samtliga arbetstagare får denna trygghet samt att "försäkrings-risken" sprids ut på alla dessa. Rent administrativt så bör man också kunna spara in på en hel del kostnader då a-kassan slipper hålla på med att samla in autogiromedgivande från alla försäkrade och så vidare. Visst det skulle bli mer administration totalt sett då försäkringskollektivet, det vill säga alla, som har försäkringen, blir större, men slår man ut administrations-kostnaden per försäkrad så blir den med största sannolikhet mindre. Nog om detta, hur fungerar försäkringen som den ser ut idag då?

Hur ser arbetslöshetsförsäkringen ut idag?

I dagsläget så är a-kassan och därmed arbetslöshetsförsäkringen nischad på branschnivå vilket innebär att det finns ett 30-tal a-kassor som var och en har ett eget verksamhetsområde. Detta upplägg innebär även att arbetslöshetsförsäkringen kostar olika beroende vilket verksamhetsområde arbetstagaren jobbar inom. Skillnaden är stor mellan de olika verksamhetsområdena och kan variera mellan 85 kr till över över 300 kr beroende på hur arbetslösheten ser ut inom respektive verksamhetsområde. I övrigt så är reglerna i stort sett lika hos de olika kassorna då man kan få antingen en grund-ersättning eller en inkomstbaserad ersättning på maximalt 11 000 kr/månad vid arbetslöshet. Denna maxersättning är mycket låg för de flesta vanliga löntagare varför det skapats ett behov av att komplettera arbetslöshetsförsäkringens skydd med kompletterande försäkringslösningar såsom inkomst-försäkring eller andra typer av betalskyddsförsäkringar för bolån och så vidare. Fördelen med dessa försäkringar är att individen helt själv kan bestämma om de teckna skyddet.

15 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)