Bolåneskyddet

Om Bolåneskyddet

De allra flesta medborgare i vårt avlånga land är i behov af att få en kredit i form av ett lån för att kunna skaffa sig en bostadsrätt eller en villa. Lånet skaffar man naturligtvis via en bank, och "produkten" man "köper" är ett bolån. Parallellt med detta så hyser många svenskar oro över privatekonomin utifall de skulle förlora jobbet. Det är ju faktiskt ganska naturligt laneskyddsforsakring.pngeftersom lönen via jobbet för de allra flesta är den absolut största intäktskällan till hushållet. Undantaget är nog bara de extremt förmögna som lever på ränteinkomster, aktieutdelaningar, arv eller liknande. Hur kan man då kombinera dessa två behov, det vill säga bolån och oro för arbetslöshet? Som vanligt när det finns behov på en marknad så är det någon som kläcker en tanke om en produkt som kan tillgodose detta behov. I detta fallet heter produkten Låneskyddsförsäkring, Bokostnadsförsäkring, Bolånekostnadsförsäkring eller helt enkelt Låneskydd. Produktet är en försäkringslösning som faktiskt försäkrar ditt lån. Misstförstå mig inte nu, det försäkrar inte själva lånebeloppet så att du blir skuldfri om du mister jobbet eller blir tvungen att sjukskriva dig. Men det försäkrar i allafall själva kostnaden för lånet, det vill säga ränte-kostnaden som skall inbetalas till banken på månadsvis basis. Med denna försäkring behöver du alltså inte oroa dig för lånekostnaden iallafall om du skulle bli arbetslös. Försäkringen betalar nämligen den under ett helt halvår alternativt år om arbetsgivaren tvingas säga upp dig. Låneskydds-försäkringen finansierar alltså ditt lån under en omställningsperiod då du istället kan använda ditt hela fokus på att hitta ett nytt jobb istället för att gå runt och oroa dig över hur du skall kunna betala nästa räntebetalning.

Så långt in i artikel så har vi nämast beskrivit ett moment som kan utlösa Låneskydds-försäkringen, nämligen arbetslöshet. Men ett faktum är att försäkringen även kan hjälpa dig om du blir långavrigt sjukriven (mer än 30 dagar), i detat fall så får du också ett inkomstbortfall på grund av sjukskrivningen men även då kan försäkringen gå in och finansiera bolånekostanden. I vissa försäkringar av denna typ så kan även försäkringen utlösas av dödsfall, vilket innebär att försäkringen faktiskt även kan användas som en typ av livförsäkring. I detta sammanhang så är det dock viktigt att poängtera än en gång att försäkringen endast ersätter själva boendekostnaden (för lånet) och inte ger en engångsersättning på samma vis som en traditionell livförsäkring. Vi hoppas att du fått lite mer kännedom angående låneskyddets effekter genom denna artikel!

15 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)