Ett bidrag för rekryter

I Sverige finns en mängd olika bidrag och förmåner som är framtagna för att stimulera och stötta olika grupper i samhället. Föräldrapenning och barnbidrag är exempel på denna typ av förmåner/bidrag som fungerar som stödåtgärder för barnfamiljer. Men visste du att det finns ett extra bidrag för dig som funderar på att ta värvning i det militära? Det är nog inte så många som vet, och en anledning till detta kan ju vara att det blir färre och färre som anlsuter sig till militären, och då minskar ju även den allmänna kunskapen om vilka sociala förmåner dessa personer kan få.

Bidraget är komponerat på så vis att det kan utbetalas i form av ett så kallat familjebidrag. För att erhålla detta bidrag så är det krav på att man antingen tjänstgör inom civilförsvaret eller genomgår militär-utbildning. Vidare så kan även de som tjänstgör inom en frivillig försvars-organisation eller är officersaspiranter få bidraget. Det är Försäkringskassan som administerar och utbetalar detta bidrag. Det är även de som beslutar om rättigheten att få bidraget eftersom det är ett så kallat "behovsprövat bidrag". Krav för att få bidraget är att man är rekryt och att man genomgår en grund-utbildning som är minst 60 dgr. Som nämdes ovan så är det Försäkringskassan som prövar och beviljar rätten till bidraget och om man får det beviljat så är ersättningen beräknad på så vis att det motsvarar antingen näringsbidrag, familjepenning, bostadsbidrag eller begravningsbidrag.

Familjebidraget kan man få från första till sista utbildningsdagen. Om man har fått bostadsbidrag eller familjepenning så kan man dessutom få bidraget under 30 extra dagar från dess att utbildningen avslutats.

Om man undrar hur man går tillväga för att ansöka om bidraget så gör man alltså det till Försäkringskassan, enligt Försäkringskassan så är det väldigt viktigt att man gör denna ansökan i mycket god tid, minst 30 dgr innan man skall påbörja utbildningen! För att hitta blanketter för denan ansökan så är det enklast att gå in på Försäkringskassans hemsida, där finns de att ladda ner. Om man undrar hur ansökan är fomrulerad så kan det nämnas att det är ett ganksa standardmässigt dokument där man fyller i sina personuppgifter, uppgifter om vilken utbildning man kommer gå ( Civilplikt/grundutbildning/aspirantutbildning/Annan tjänstgöring/, samt vilket datum denna utbildning startar. Vidare så finns det ytterligare uppgifter som man ombeds fylla i beroende på om man ansöker om familjepenning eller bostadsbidrag. Man skall även fylla i uppgifter om vilken inkomst man hade innan utbildningen samt vilken inkomst man kommer ha under själva utbildningen.

22 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)