Flerbarnstillägg i Sverige

Inledning

Att skaffa barn är förmodligen källan till det härligaste en människa kan uppleva. Tänka att få se ett barn växa upp, utvecklas, förändras och bygga upp ett eget liv. Men barn innebär också kostnader och förmodligen en total omställning i livsstil för föräldern. Tänk dig då att få flera barn, då blir säkerligen omställningen ännu större. Naturligtvis så är det värt varje krona att skaffa barn, men det går ändå inte blunda för att det är förenat med kostnader. Nu är det dock som så att I Sverige så har man tänkt på detta genom att lansera en så kallad Föräldraförsäkring. Föräldraförsäkringen regler exempelvis barnbidragets utformning, föräldrapenningens regler och Flerbarnstillägget och skall inte förväxklas med någon form av privat barnförsäkring eller liknande. Och det är just om Flerbarnstillägg som denna artikel skall handla om.

Om Flerbarnstilläggets uppbyggnad

Det är säkert bekant att barnbidrag utbetalas för alla barn som bor i Sverige. Flerbarnstillägget är ett tillägg till barnbidraget kan man säga som tillkommit för att kompensera för de merkostnader som uppstår i samband med att man får sitt andra, tredje, fjärde barn och så vidare. Precis som med de övriga tjänster som ingår i Föräldraförsäkringen så är det Försäkrings-kassan som fått i uppdrag att handlägga administrationen avseende flerbarnstillägget. Vidare så är det ju även smidigt att de fått fått förtroendet för samtliga av dessa åtgärder då man som förälder ofta har frågor flera olika åtgärder, och då är det ju smidigt att bara behöva samtala med en handläggare och inte behöva ringa runt till en massa olika institutioner för de olika frågorna. Åter till föräldrapenningen nu: Ersättningen fås ut per månad och har en variation beroende på hur många barn familjen har utöver det första. Principen är relativt enkel, ju fler barn, desto högre flerbarnstillägg. För det andra av familjens barn så utgår en ersättning på 150 kr och sedan så ökar penningen i takt med att familjen skaffar fler barn. Om du undrar när man får dessa pengar så är det varken en eller två gånger per år, utan tolv gånger per år. Flerbarns-tillägget utbetalas nämligen månatligen och utbetalning brukar ske samtidigt som barnbidragets utbetalning, runt den tjugonde i varje månad, närmare bestämt. Föräldrarna kan välja själva till vilken eller vilkas bank-konto som Försäkringskassan skall sätta in pengarna på. I många fall så väljer dock familjen att pengarna skall sättas in på mammans konto för enkelhetens skull. I allafall har det varit så av historisk hävd.

15 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)