Föräldraförsäkring - Vad är det för något?

Har du någon gång hört talas om föräldraförsäkring? Det är kanske inte ett så vanligt begrepp för gemene man, men faktum är att de flesta berörs av den. Iallafall om man är förälder. Begreppet innehåller ju ordet "försäkring", men det är ingen försäkring i traditionell mening som exempelvis bilförsäkring eller hemförsäkring. Föräldraförsäkringen är stället ett samlande begreppet för de sociala förmåner som föräldrar kan få utav staten. Således så ingår mamma- och pappaledighet, föräldrapenning- och tillfällig föräldrapenning och även en rättighet till förkortad arbetstid. Under totat 16 månader så har föräldrarna rätt att vara hemma med barn och samtidigt få ersättning via föräldrapenning. Föräldrapenningens storlek bestäms av den lediga förälderns inkomst. Är årsinkomsten över 480 000 kr så ges dock inte mer i föräldrapenning för det. Föräldrapenningen är således lika stor som sjukpenning och denna inkomstberäkning brukar kallas sjukpenningsgrundad inkomst och förkortas SGI. Vidare så är sjukpenningen en ersättning som man får om man är sjuk och därmed inte kan arbeta. Sjupenningen kommer dock först att bli aktuell om man är sjuk längre än 14 dagar. De första 14 dagarna är det nämligen arbestgivaren som kompenserar den sjuke genom att betala ut en så kallad sjuklön. Dock så får den sjuke inte sjuklön för den första sjuka dagen eftersom detta är en karens-dag. Sjuklön samt sjukpenning motsvarar sedan ungefär 80 % av lönen. Om man återgår till föräldrapenningen så kan de två föräldrarna i stort sett välja själva hur de vill fördela dagarna av föräldrapenning. De kan göra detta med alla dagar utom 60 stycken som är reserverade till var och en. Om man skulle ha fått ynnesten att få tvillingar eller trillingar så får man 180 dagar mer för varje barn utöver det första. Något som också kan vara bra att känna till är att ensamstående föräldrar naturligtvis får ta ut hela föräldrapenningen själv. Det var allt om föräldraförsäkring för denna gången!

4 aug 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)