Hur fungerar tillfällig föräldrapenning för barn mellan 12 och 16 år?

Tillfällig föräldrapenning är något som man bör tänka på i samband med att man behöver ta hand om sjuka barn och dämed behöver vara hemma från jobbet. Det finns en hel del regler kring hur detta skall gå till men det mesta som finns att tillgå kring ämnet berör barn som är under 12 år. Förklaringen till detta är förmodligen att det ofta är yngre barn som blir sjuka. Men även lite äldre barn och tonåringar kan bli sjuka och behöva vård av sina föräldrar. Därför tänka jag delge lite information via denna artikel om hur tillfällig föräldrapenning fungerar för barn mellan 12 år och 16 år.

Tillfällig föräldrapenning  för 12-16 åringar - när kan man få den?

Man kan som förälder få tillfällig föräldrapenning för barn i denna ålderskategori utifall barnet i fråga behöver mer hjälp än vad ett "vanligt" barn i denna ålder behöver. Detta kan exempelvis vara aktuell om ett barn med en lång-varig sjukdom alternativt funktionsnedsättning insjuknar akut i en ytterliggare sjukdom eller om den första sjukdomen förvärras mycket. Vidare så kan även penningen utbetalas om ett i grunden friskt barn blir akut sjukt eller om man som förälder måste följa med barnet till läkaren.

Det kan vara bra att veta att det krävs ett läkar-utlåtande för att kunna få del av tillfällig föräldrapenning för barn i denna ålder. Om barnet i fråga är lång-varigt sjuk så kan även Föräskringskassan i förväg besluta om tillfällig föräldrapenning för att förenkla administrationen.

En ganska vanligt förekommande fråga är om man kan få både vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning på samma gång. Svaret på den frågan är nej, det går inte att få dessa två åtgärder samtidigt.

Vem är det då som kan få den tillfälliga föräldrapenningen? Som namnet på åtgärden antyder så är det naturligtvis föräldrar som kan få det. Men även en sambo till en förälder kan i vissa fall ta ut penningen och likaså familje-hems föräldrar (fosterföräldrar) och de som planerar att adoptera barn kan få penningen. Sist men inte minst så kan även de som har fått en så kallad rättslig vårdnad om barnet i vissa fall få ut tillfällig föräldrapenning för barn över 12 år.

Hur mycket kan man få?

Precis som med den vanliga föräldrapenningen så är det ens inkomst som påverkar hur mycket någon kan få i utbetalt genom tillfällig föräldrapenning. Med inkomst så avses ett begrepp som benämns som "Sjukpennings-grundad inkomst" vilket lite förenklat innebär ens bruttolön gånger tolv. För att få ut vad den tillfälliga sjukpenningen per dag så tar man helt enkelt SGI och delar med 365. Sedan kan man gånga denna summa med 0,78, så får man ut vad ersättning ungefär blir på dagsbasis. För arbetslösa samt egenföretagare gäller särskilda regler dock.

19 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)