Inkomstförsäkring

Inledning

Alla människor är mer eller mindre i behov av trygghet. Så beroende att dom även är villiga att betala för det. Försäkringar är ett fenomen som är starkat kopplat till begreppet "trygghet". I dagens samhälle med en ökad rörlighet mellan arbetsplatser och ett stort beroende till vad som händer i resten av världen så har ett stort behov av trygghestförsäkringar vid arbetslöshet vuxit fram. Ett bra exempel på en tryggehtsförsäkring är inkomstförsäkringen. Den tryggar din tillvaro genom att betala ut ersättning om du förlorar ditt jobb. Behovet är tydligt eftersom man får ett inkomstbortfall och därmed tappar sin betalningsförmåga om man förlorar lönen som ett arbete ger. Detta har naturligtvis försäkringsbolagen slagit mynt utav då de erbjuder denna inkomstförsäkring. I artikeln behandlar vi ämnet inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringen försäkrar din lön och gör dig trygg

Genom att teckna inkomstförsäkringen så får du den trygghet som behövs om det skulle bli svajjigt på arbetsmarknaden och varslen börjar bli ett faktum hos svenska företag. Försäkringen är komponerad på ett sätt som innebär att den utgör en utbyggnad på a-kassan. Att vara medlem i a-kassa är för övrigt ett krav för att få teckna försäkringen. Det krävs även fast anställning och att man är bosatt i Sverige när man ansöker om försäkringen. Utöver dessa regler så mådte även den ansökande obba minst halvtid på sin arbetsplats. Varför har man då dessa regler? Jo det är helt enkelt ett sätt för försäkringsbolagen att sålla bort de ansökande som löper störst risk att bli uppsagda och som därmed kommer utnyttja försäkringen. Om inte dessa regler hade funnits så hade definitivt priserna på försäkringen varit betydligt högre. Utöver dessa krav som måste uppfyllas i samband med ansökningen så är det också en karens-tid, eller kvalificeringstid som skall uppfyllas för rätt till ersättning från försäkringen. Om man väljer att byta bolag under försäkringstiden så finns dock hos de flesta bolag förmildrande omständigheter beträffande karenstiden. Detta innebär att man får rätt att ta med sig uppfylld karenstid hos en tidigare försäkring, till den nya. I övrigt så är detta alltså ett skydd som man skall teckna i förebyggande syfte och inte när man redan fått besked om varsel, på grund av karenstiden så är ju ändå försäkringen verkningslös i det fallet.

Har man uppfyllt tiden enligt ovan och blir uppsagd så funkar skaderegleringsprocessen som till vilken annan försäkring som helst. Man skall dock ordna fram intyg från arbetsgivaren, a-kassan samt bevis på att man är inskriven hos arbetsförmedlingen för rätt till ersättning.

14 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)