Kontorshotell, kontorskollektiv och coworking spaces

Att hyra ett eget kontor är fortfarande det vanligaste sättet för hur företag löser sina lokalbehov. Det finns dock alternativ! På senare år har det blivit allt mer populärt med nya varianter av kontorsuthyrning, som kontorshotell, coworking spaces och kontorskollektiv. De olika varianterna har alla sina fördelar och passar bra för olika typer av företag och branscher.

Kontorshotell

I ett kontorshotell kan företag hyra kompletta arbetsplatser där all kontorsservice ingår. Koncepter har funnits sedan 90-talet och har vuxit starkt i popularitet de senaste åren.

I de flesta kontorshotell ingår:

  • Möbler (t.ex. skrivbord, skrivbordsstolar och förvaringsmöbler)
  • Telefoni, bredband, el, värme, försäkring och städning
  • Tillgång till utrustning som telefoner, fax, kopieringsmaskin och scanner.
  • Tillgång till lunchrum, mötesrum, konferensenrum och andra gemensamma ytor.
  • Reception- och fastighetsservice

I och med att all service ingår blir kostnaden per arbetsplats oftast dyrare för ett kontorshotell jämfört med att hyra sitt eget kontor. För ett företag med få anställda kan det dock vara ett bra alternativ då man ej behöver betala för ytor som man ej kommer till användning. Avtalen är också ofta mycket mer flexibla och det är vanligt att man betalar en fast kostnad per arbetsplats. Avtalstiden är ofta kort vilket innebär att företag kan flytta in eller ut med kort varsel.

Coworking space

Ett så kallat coworking space (på svenska ungefär samarbetsplats) kan beskrivas som ett kontorshotell med stor fokus på samarbete och social kontakt hyresgästerna emellan. Det är vanligt med öppna kontorslandskap där personer från olika företag sitter och arbetar bredvid varandra.

All service som vanligtvis ingår i ett kontorshotell ingår ofta också i ett coworking space. Det är dock vanligt att det också organiseras olika former av sociala aktiviteter, till exempel föreläsningar, gemensamma frukostar och after work-arrangemang.

Coworking spaces erbjuder ofta olika typer av flexibla lösningar till företag som ej är i behov av fasta arbetsplatser. Det kan till exempel handla om att man endast betalar för en öppen skrivbordsplats, vilket innebär att man ej får tillgång till samma arbetsplats varje dag. Hos visa coworking spaces finns också möjligheten att köpa ett klippkort som ger en tillgång till en arbetsplats vid ett specifikt antal tillfällen.

Konceptet härstammar från San Francisco där det första coworking-kontoret grundades 2005. Coworking spaces är idag mest populära inom IT-branschen.

Kontorskollektiv

I ett kontorskollektiv går flera egenföretagare eller mindre företag samman för att tillsammans hyra en gemensam lokal. Medlemmarna delar på ytor som lunchrum och mötesrum såväl som på de fasta kostnaderna för lokalen.

Kontorskollektivet är ofta ett billigare alternativ än att hyra ett eget kontor för den enskilde företagaren eller det lilla företaget. Dessutom kan det ofta uppstå positiva synergieffekter mellan kollektivens medlemmar.

Kontorskollektiv är idag populärt bland t.ex. frilansande journalister, webbutvecklare och formgivare.

4 jan 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)