Lär dig lite om föräldrapenningens historia

Det skall vara praktisk och ekonomiskt möjligt att vara förälder i Sverige. Det är ju faktiskt väldigt viktigt att stimulera barnafödandet i Sverige så att vi får kommande generationer i landet. För att stimulera och stötta barnafödande och föräldrar så har vi något i Sverige som heter föräldraförsäkring, i denna föräldraförsäkring så ingår exempelvis barnbidrag och föräldrapenning. Dessa två begrepp är vad man brukar kalla socialpolitiska åtgärder som alltså skall främja barnfamiljerna i vårt land. De flesta av föräldrarna känner nog även till begreppen och vet hur man gör för att få ut ersättningarna som de kan få och så vidare. Men det är nog förre som känner till historien bakom föräldapenning varför jag tänkte skriva lite om det i denna artikel. I begynnelsen av föräldrapenningen så hette det inte föräldrapenning utan moderskapspenning. Denna moderskapspenning kunde utbetalas i högst etthundaåttio dagar och den medgav även fri tandvård för modern. Det vara alltså bara modern som kunde få ut den. Tanken var att mamman skulle vara hemma med barnen och pappan skulle vara på jobbet och dra in pengar. Nu är ju dock Sverige känt för jämställdhet så politikerna ville göra något åt detta genom att främja penningen så att även papporna skulle utnyttja den i högre utsträckning. För att öka graden av pappor som skulle utnyttja penningen så använde man bland annat Ho-Hoa - Dahlgen i en reklam-kampanj och året var 1974. Graden av män som använde föräldra-penningen ökade väl något efter detta men det är ändå en klar majoritet mammor som utnyttjar föräldrapenningen. Ungefär 95 % av föräldrapenningen gick till mödrar och för att ytterligare öka andelen pappors andel så gjorde man 1995 som så att man reserverade trettio dagar av ersättningsdagar till pappan. Man mer eller mindre "tvingade" alltså pappor att använda denna åtgärd. Och det har gett ett visst resultat, även om det fortfarande definitivt är mer mammor som använder föräldrapenningens ersättningsdagar.

Vi hoppas verkligen att du lärt dig en aning mer m föräldrapennignens historia genom denna artikel och om du vill lära dig ännu mer så kan vi rekommendera sajten http://xn--frldrapenning-cfb2y.info/ . Välkommen!

19 aug 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)