Olika vägar till jägarexamen

Det finns ett flertal vägar att gå för att ta jägarexamen. Vilken väg som är bäst beror helt på hur man lättast tränar in den kunskap som behövs.

Provet består av en teoretisk del och en praktisk. På den teoretiska delen ska man klara av ett skriftligt prov med olika svarsalternativ. Sammanlagt är det 70 frågor.  Den praktiska delen består av tre olika praktiskt skjutövningar där man både visar upp att man kan hantera vapnet och att man kan sikta samt avgöra avståndsbedömning.

En väg som många väljer att gå är att ta intensivkurs som tar 2-3 dagar. Dessa har däremot fått skarp kritik på senare år. Inte alla, men flera, kursarrangörer har ertappats med fusk. Det betyder att de helt enkelt har hjälpt kursdeltagarna att få godkänt på de olika provmomenten. Orsaken är enkel att se – ju fler som klarar av kursen desto fler vill gå den.

Självklart finns det även kursarrangörer som genomför riktigt bra kurser. Men man ska vara medveten om att det är intensivt och att man ändå bör ha en viss förkunskap. Det är trots allt en hel bok man ska träna in på två dagar och utöver det lära sig hantera flera olika vapen i olika situationer.

En annan väg är att gå kvällskurser eller andra kurser som sträcker sig över en längre tid. Fördelen med denna variant är att man sakta men säkert få den kunskap man behöver för att klara av teori- och praktikprovet. Utöver kursdagarna kan man studera i lugn takt hemma.

En kursväg som vuxit starkt i popularitet är distanskursen. Detta är då enbart teorin då praktiska delarna av förklarliga skäl måste ske på plats.  Men ofta kombineras dessa kurser med träffar där deltagarna träffas med ledare där man går igenom alla praktik kunskap som behövs.

8 dec 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)