Säkerheten i storkök

Miljön i ett storkök är relativt farlig. Den vanligaste olyckan i köken är halkolyckor. Halkrisker kombinerat med hög stress skapar förutsättningar för allvarliga olyckor. Hygienen är också mycket viktig i köket då brister i hygienen också kan skapa ökad halkrisk. Om det till exempel finns vattenskador eller svamp från fukt på golvet så skapar det en extra risk. I lokaler där man tillagar mat så skapas ånga av olja som sedan lägger sig ovanpå golvytan. Detta är väldigt farligt och lätt att halka på. Det finns även en överhängande risk för spill av mat och dryck i storkök, om golvet inte rengörs ordentligt efter spill så uppstår halkrisk. Det bästa sättet att förbättra säkerheten i ett storkök är att installera ett stegsäkert golv. Stegsäkra golv tål spill och olja, och även efter att golvet har blivit smutsigt och kletigt så är det ändå helt säkert att gå på. Detta är möjligt då golvet innehåller speciallösningar som skapar friktion när man går på det.

En annan funktion som stegsäkra golv har är att de motverkar både bakterier och svamp, vilket är mycket nyttigt i ett kök. Många kök använder sig av klinkers på golvet. Detta kan vara snyggt, men det är en dålig lösning då klinkers lätt går sönder. När de går sönder så bildas hålor och i dessa hålor så kan det bildas små ohygieniska vattensamlingar och bakterier. Säkerhetsgolv är tillverkade av gummi och sluter helt tätt. Det finns inget som kan gå i bitar eller gå sönder. De slits också väldigt sakta, och även om de är dyrare än vanliga golv så gör detta att du kan spara pengar på golvet i längden. För att ett golv ska kunna klassas som säkerhetsgolv så måste det klara av tuffa halkvärdestester. Bland annat ett test där golvet sätts upp i en ramp och det hälls flytande olja över golvet. En person får sedan prova att gå på golvet.

Altro tillverkar golv till storkök och golven finns i många olika former och storlekar för att lätt kunna passa in på alla möjliga kök. Golven är tillverkade av gummi och innehåller förutom ett bakteriedödande ämne även ett ämne som gör att golvet går extra snabbt att rengöra. Det är inte bara ytan på detta säkerhetsgolv som är behandlad utan hela golvet är stegsäkert. Detta betyder att när ytan har blivit bortsliten så är golvet ändå helt säkert. Detta är den starkaste och mest effektiva lösningen på säkerhetsgolv.

26 maj 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)