Tryggheten med en sjukvårdsförsäkring

Vem har inte någon gång varit i behov av läkare och medicinsk kompetens? Det har nog de flesta. Jag har exempelvis ett exempel på detta, inte för egen del men för en gos vän som hamnade i akut behov vård. Skadan var inte livshotande men det var definitivt smärtsamt. Skadan inträffade vid en innebandymatch då vänne halkade till och hälsenan gick av på honom. Smärtan var stor och han var tvungen att bli buren av innebandyplanen och direkt blev han skjutsad en vårdcentral. Inom en vecka hade hade han blivit bedömd av en specialist på området och skadan blev åtgärdad. Även om han var tvungen att ha krycka och fortfarande hade smärtor så hade nu läkeprocessen påbörjats och han kunde vara på jobbet ändå. Nu skall tilläggas att personen i fråga har ett kontorsjobb, hade han haft ett mer fysiskt jobb så hade han kanske inte kunnat komma tillbaka i arbete riktigt lika snabbt. Men ändå, håll med om att det verkar smidigt med denna vård? Värdet med denna process ges ju dessutom till minst två parter, det vill säga både den vårdade personen i fråga och dess arbetsgivare som snabbt fick åtkomst till den vårdades tjänster igen och därför minimerade produktionsbortfallet och sjukfrånvaron som hade inträffat om den vårdade inte hade fått express-vården. Hur kunde detta då ske så smidigt? Svaret är helt sonika att det sjukvårdsförsäkring som är lösningen. Vad är det som gör att det är denna försäkringen som löser vårdnadsbehovet vid en skada? Jo det är som så att försäkringbolagen har tecknat samarbete med olika privata vårdgivare runt om i Sverige. Sedan erbjuder de privatpersoner och företag samt organisationer att teckna sjukvårdsförsäkring. Uplägget är att försäkringstagaren betalar in en försäkrings-premie som fungerar som en förskottsbetalning och som är till för att betala de kostnader som vården kostar när väl försäkringstagaren eller den försäkrade är i behov av den. Naturligtvis så strävar försäkringsbolaget efter att ta ut en vinst i form av mellanskillnaden mellan vårdkostnaderna och försäkringspremien, men det är ju så det fungerar med privata företag.
Varför är då behovet så stort av privata sjukvårdsförsäkringar? Saken är den att det ingår ett allmäny sjukförsäkringsskydd genom de skatter som medborggarna betalar, i detta skydd ingår vårdgaranti och specialist-hjälp vid allvarliga vårdbehov. Men saken är den att behovet är såpass stort att de statliga vårdgivarna inte hinner med, och därför blir det ofta onödigt långa väntetider för att få specialiserad vård. Därför kompletterar de privata vårdgivarna de allmänna vårdgivarna på ett mycket bra sätt och ger möjlighet för de som har råd tt betala för det, ett extra bra skydd.

15 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)