Vad är binära optioner?

Binära optioner är en ganska ny investeringsform, som är känt under många olika namn. Många av dem är engelska termer så som Binary optioner, Fixed Odds, Digital Optioner, all-or-none eller Fixed return options. Alla ovanstående namn täcker över det samma ämne : En handle där den handlande siktar efter en förtjänst via ett options kontrakt som endast har två olika utvägar – där den ena är riktig och den andra fel.

De många olika namn för binära optioner ger oss flera tips till vad själva produkten handlar om.

  • Binära Optioner, betyder ”två optioner” binärt.
  • Binary Optioner är den korrekta term på engelska för binära optioner
  • Fixed Return Options, betyder att den potentiella vinst på optionen är bestämt för förhand. Om en aktie går upp med 1% eller med 10% spelar ingen roll, vinsten är fortfarande den samma
  • All-or-none, betyder att antingen är det full valuta för investeringen – alltså du har vunnit, eller så förlorar du som huvudregel hela det investerade beloppet. Allt eller inget kallas det på Stockholms börsen.
  • Digital Options är ett uttryck hämtat från Forex och valuta världen – här hänvisar man till att hela handels metoden blivit mycket mer online och digital, speciellt inom binär handel.

Vad är en binär options handels olika steg

Vad består en helt vanligt binär optionshandel av:

  1. Först och främst är det ett kontrakt man köper
  2. Därefter bestämmer man vilket aktiv
  3. Utgångspriset är själva grundprincippet
  4. Utgångstiden för kontraktet – kortsiktigt.

Alla binära options kontrakt innehåller ett aktiv från en av fyra kategorier från från finansella världen – aktier, aktie index, valutapar eller råvaror. Köpstidspunkten skapar själva utgångspunkten för ett köpspris via realtider från världens olika aktiemarknader. Det näms ofta en ”Strike price”, det är det pris man hänvisar till för själva utgången av options kontraktet för att fastställa utfallet av en binary options handel. När kontraktstiden går ut är det Strike price som är benchmark för själva handeln.

Binära optioner är investeringar med hög risk, då man som utgångspunkt förlorar hela sin investering om dina förutseelser för finansmarknaderna inte är riktiga.

29 apr 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)