Beprövade och säkra metoder för att ta bort födelsemärken

Födelsemärken kan i vissa fall vara utseendemässigt besvärande och skapa dålig självkänsla. Särskilt om de finns i ansiktet, är stora eller sticker ut mycket. Många vill därför ta bort sina födelsemärken.

 

Om man bestämmer sig för att ta bort ett födelsemärke ska man för att försäkra sig om en såväl säker som väl fungerande behandlingsåtgärd ha med sig ett par saker.

 

Födelsemärket kan vara en cancerrisk

 

De flesta känner till att födelsemärken kan vara potentiellt farliga och det stämmer.

 

Födelsemärken kan i undantagsfall visa sig producera defekta celler och därigenom resultera i malingt melanom. Utan behandling kan hudcancer sprida sig och resultera i andra former av cancer.

 

”Födelsemärken skall ALLTID undersökas av hudläkare innan de tas bort”

 

Födelsemärken avlägsnas på flera olika sätt

 

Födelsemärken kan tas bort med olika metoder och olika kliniker förordar olika förfaringssätt.

 

I de fall ett födelsemärke betraktas som en cancerrisk skall det dock undantagslöst opereras bort. Detta innebär att en läkare skär ut födelsemärket och lite intilliggande vävnad och efteråt syr ihop snittet.

 

”Det här utförs helt kostnadsfritt inom den allmänna sjukvården”

 

Andra tekniker att ta bort födelsemärken, vilka bedömts som riskfria, är skrapning, laserbehandling, frysning/kryokirurgi eller diatermi.

 

En metod är skrapning vilket även kallas för kyrettage. Skrapning av ett födelsemärke betyder att man med hjälp av en liten vässad slev gröper ur födelsemärket i hyn. Det uppstår ett litet sår som läker snabbt.

 

Med laser förångar man födelsemärket lager för lager. Värmeenergin från laserljuset minskar blödning och ger ett litet brännmärke på huden där man tagit bort födelsemärket. Det här läker vanligen väldigt fint.

 

Vid frysning kyler man ner födelsemärket så att det uppstår en köldskada. Efter ett par dagar trillar det av.

 

Diatermi innebär att man skär bort födelsemärket medelst en upphettad värmekniv. Värmen koagulerar blodkärlen och stoppar därigenom blödning. Efteråt får man som ett minimalt brännmärke efter den varma diatermikniven vilket vanligtvis läker fint.

 

Vilken approach är den bästa för att ta bort födelsemärken? 

 

I verkligheten kan man inte påstå att någon teknik är bäst. Alla har sin egen favoritmetod. Vad man å andra sidan kan lova är att det bästa utan undantag är att besöka en specialist för att inte utsätta sig för onödiga risker.  

 

Skydda ärren från solen  

 

Oavsett vilken metod man utnyttjar för att ta bort födelsemärken får man ett litet sår efteråt. När det lilla såret läker uppkommer ett litet ärr. Läkningen fortsätter efteråt i ärret som med tiden blir allt mer svårt att upptäcka.

 

I syfte att slippa få bestående synbara ärr eller ljusa partier där födelsemärket man tagit bort suttit ska man noggrant skydda det lilla såret och ärret från UV-strålning. Under de inledande 90 dagarna bör man använda tejp alternativt plåster.

 

Om du väljer att lyssna på dessa råd kan du ta bort besvärande födelsemärken på ett både säkert och snyggt sätt!

22 jan 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)