Bodelning och äktenskapsskillnad

Något som ofta medför problem och diskussioner i samband med en äktenskapsskillnad är bodelningen, d v s uppdelningen av makarnas egendom. Förutom vårdnad och umgänge av gemensamma barn är bodelningen den delen av en skilsmässa som oftast skapar störst oenighet mellan makarna.

Inte sällan är källan till problemen okunskap om vilken egendom som enligt lag omfattas av bodelning. Det är inte heller alltid enkelt att resonera logiskt och rationellt i samband med en äktenskapsskillnad som allt som oftast är emotionellt ansträngande för samtliga inblandade parter.

Utgångspunkten för bodelningen är att makarna ska erhålla hälften vardera av nettoegendomen avseende den egendom som utgör giftorättsgods. Det är därför helt nödvändigt att förstå skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten är all egendom som någon av makarna har köpt utgör giftorättsgods. Det spelar inte någon roll vem av makarna som har betalt eller anser sig vara ägare till egendomen – utgör den giftorättsgods ska den ingå i bodelningen.

Enskild egendom omfattas inte av bodelningen. Egendom kan bli enskild egendom endera genom att makarna har skrivit och registrerat ett äktenskapsförord eller att någon av makarna har fått egendomen i arv eller gåva med föreskrift om att egendomen ska vara enskild egendom. När man har klargjort vilken egendom som utgör giftorättsgods läggs värdet av makarnas giftorättsgods samman – med avdrag för skulder – varefter summan delas sedan i två lika delar.

Bodelningen ska skrivas ner i ett dokument – bodelningsavtal – vilket ska undertecknas av makarna. Bodelningsavtalet kan därefter användas för att t ex föra över lagfart från en make till den andra maken. Även banker och andra kreditinstitut kräver oftast ett bodelningsavtal för att vara beredda att lägga om lån och andra krediter.

Det finns inte några särskilda formkrav för ett bodelningsavtal. De enda kraven är att det upprättas i skrift och undertecknas av makarna. Det är därför möjligt för makarna att själva upprätta bodelningsavtalet varvid det kan vara till stor hjälp att använda sig av en professionell dokumentmall för bodelningsavtal. Till undvikande av framtida tvister mellan makarna kan det ofta vara en god idé att vända sig till en advokat för att få hjälp med bodelningen. Var noggrann med att välja en advokat som är specialiserad på denna typ av juridik och att advokaten verkligen behärskar just bodelningsfrågor.

16 jan 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)