Fackförbund

Ett fackförbund är en organisation som samlar arbetstagare. Syftet med fackförbundet är att hela tiden sträva efter att förbättra arbetstagarnas villkor på arbetsmarknaden avseende löner, anställningsvillkor, semester, arbetsmiljö och liknande. Det främsta instrument som fackförbunden använder för att reglera dessa vilkor kallas kollektivavtal och det är kring dessa kollektivavtal arbetsmarknadens parter varje år förhandlar. Arbetsmarknadens parter är just fackförbund och arbetgivarorganisationer som företräder arbetsgivarna i dessa förhandlingar. Själva grundtanken med att gå med i ett fackförbund är att man lovar sig själv och de andra medlemmarna att aldrig godkänna lägre löner än de som står i kollektivavtalet.

Fackförbundet organiseras och styrs som en demokratiskt styrd organisation där medlemmarna väljer fram vilka som skall företräda dem både lokalt och centralt. Vart fjärde år har även förbunden kongresser där föbundens ordföranden väljs samt styrelse. Vidare så finns det i runda slängar 60 olika fackförbund med olika verksamhetsområden baserat på branscher och det är också stor skillnad i antal medlemmar om man jämför fackförbunden. Det finns både stora och små. Hos många fackförbund så har man beslutat att försöka öka medlemsnyttan genom att exempelvis erbjuda inkomstförsäkring, medlemslån, liv- och hemförsäkring samt olika semesterboenden. Ett par fackförbund har även börjat erbjuda kreditkort till sina medlemmar vilket uppmärksammats en del av media.

Det finns även så kallade centraorganisationer som fungerar som paraply-organisationer för fackförbunden och syftet med dessa centraorganisationer är att ytterligare organisera fackföreningsrörelsen för att på så vis bli kraftsfullare gentemot arbetsgivarsidan. Dessa tre centralorganisationer heter TCO (tjänstemännens centralorganisation), LO (Landsorganisationen) samt SACO (Sveriges akademikers centralorganisation).

Fackförbundets historia startade för ungefär 100 år sedan i samband med att arbetstagarna på den tiden var förtryckta av sina arbetsgivare. Många fackförbund har även en politisk bakgrund och detta förkunnades 1902 när LO iscensatte en storstrejk där 120 000 arbetare strejkade för att få igenom en allmän rösträtt i Sverige. Ett annat exempel på när fackföreningsrörelsen påverkat samhället är bakgrunden till hur Saco startade. Saco är sprunget ur en studentförening som bland annat fick igenom förbättrade studie-låns villkor för Sveriges akademiker. Utifrån detta startade Saco. Vidare så är ett av Sveriges största fackförbund Unionen, som har ungefär 500 000 medlemmar inom den privata sektorn. Ungefär 8 av 10 arbetstagare är idag medlem i ett fackförbund och det är en väldigt hög organsationsgrad om man jämför med andra länder.

Vidare så är det lätt att förknippa fackförbund med a-kassa. Detta för att a-kassan och fackförbunden har en lång historia tillsammans. A-kassan är dock en fristående juridisk person och det är helt upp till var och en huruvida om man bara vill vara med i a-kassa och inte i ett fackförbund.

20 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)