Föräldrapenning

Inledning

Det är allmänt vedertaget att de första åren av ett barns liv är mycket viktiga och kommer prägla barnets fortsatta liv på alla möjliga plan. Ett av de grundläggande behov som människar har i allmänhet, och kanke barn i i synnerhet är trygghet och kärlek. Bäst lämpad att ge barn just detta är utan tvekan föräldrarna. Många håller nog även med om att det även ligger i en förälders ansvar att ge detta till sina. Vem skulle annars göra det? Men som förälder kan det ibland vara lite svårt att kombinera tid med barnet med ett krävande jobb. Inte minst då de alldra flesta är beroende av sin inkomst från jobbet för att kunna ställa mat på bordet åt familjen. Det är just därför som föräldrapenning finns - för att ge föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn och samtidigt få en inkomst. Dock inte från arbetsgivaren, utan istället från staten. Därför har vi skrivit denna artikel - för att ge dig lite information om vad föräldra-penning egentligen är för något.

Föräldrapenning - ett ekonomiskt bidrag

Som nämndes i inledningen så är alltså föräldrapenning en del av Sveriges föräldraförsäkring som kan ge ett ekonomiskt tillskott till föräldrar med syfte att kompensera för det inkomst-tapp som det innebär att vara frånvarande från sitt arbete. Precis som de övriga moment som ingår i föräldraförsäkringen så är det försäkringskassan som managerar utbetalningen av föräldrapenningen. Det är även till försäkringskassan som man skall vända sig om man har frågor om detta.

Vidare så är själva ersättningen i föräldrapenning i grova drag inkomstbaserat vilket innebär att man får mer i ersättning ju högre inkomst man har. Iallafall upp till 440 000 kr i årslön. Överstiger man detta belopp så får man inte mer i föräldrapenning ändå. Väljer man även att utnyttja samtliga av de totalt 480 föräldrapenningsdagarna så får man inte en inkomstrelaterad ersättning under de sista nittio dagarna då man istället får en fast ersättning på 180 kr per dag. Ersättning via föräldrapenning är även pesnionsgrundande och skattefri, något som kan vara bra att känna till.

Det är upp till föräldrarn att gemensamt besluta hur många av dessa fyrahundraåttio penningdagarna som var och en skall ta ut. Det är i stort sett fritt fram att fördela dessa dagar som man vill, med undantag för sextio dagar som är tjingade till varje förälder för att på så vis stimulera båda föräldrarna att utnyttja åtmistone en del av dagarna. Staten har beslutat att lägga in denna regel eftersom det historisk sett alltid har varit mamman som i högre grad utnyttjat föräldrapenning.

14 jul 2012

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)