Hur fungerar ett säkerhetsgolv?

Ett stegsäkert golv är ett golv som används i ett område där risken för halka är större än normalt. Exempel på detta är livsmedelsindustri och sjukvård. I livsmedelsindustrin så tillagar eller hanterar man mat. Då är det lätt hänt att man spiller olja eller mat vilket skapar ökad halkrisk för de anställda. Inom sjukvård och äldrevård kan det också vara viktigt med golv som är säkra att gå på. Gamla och sjuka halkar lättare än andra och då kan det lätt uppstå stora personskador.

Ett stegsäkert golv klarar väl av stänk av olja och mat. Även efter att golvet har blivit nerstänkt så är det helt säkert att gå på. Halkfria golv skapar en mycket hög grad av friktion när någon går på dem. Detta gör att den som går på golvet inte halkar på det. Säkerhetsgolv håller även längre än vanliga golv då de är tillverkade av material som är extra tåliga.

Det finns olika lösningar på halkfria golv. En del stegsäkra golv har endast en behandlad yta. Den ytan kommer att slitas ner, och då försvinner stegsäkerheten. Ett bra säkerhetsgolv har en lösning som finns i hela golvet, inte bara ytan. På detta sätt kommer golvet att vara säkert att gå på efter att ytan har blivit bortsliten.

Det är även viktigt att ett säkerhetsgolv klarar av vatten. Annars kan det lätt uppstå vattenskador och hala fläckar på golvet. Det får inte heller finnas håligheter i golvet, då kan det lätt bildas bakterier och svamp vilket är en halkrisk och dessutom ohygieniskt.

Det finns ett flertal olika tester som ett golv måste klara av för att få klassas som ett säkerhetsgolv. Man testar bland annat friktionen, halkvärdet, samt gör ett gångtest där man häller olja på golvet medan det är uppställt i en ramp. För att godkännas måste golvet klara av alla testerna.

Altros stegsäkra golv

Altro tillverkar säkerhetsgolv och har över 50 års erfarenhet. Altros golv innehåller något som kallas för friktionskorn. Dessa korn finns i hela golvet och inte bara i golvets yta. Dessa korn skapar friktion när man går på golvet vilket ger ett väldigt säkert golv att gå på. Effekten är fortfarande stark även om det finns smuts eller spill på golvet.

Golv från Altro är helt vattentäta. De är också impregnerade med olika specialämnen, dessa ämnen gör så att varken bakterier eller svamp kan bildas på golvet.

Golven är populära på sjukhus och i äldrevården p.g.a. att de är hygieniska, minskar bakterier och är säkra för alla att gå på.

6 apr 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)